author Hotline: 0963.286.779

So sánh các bảng liệt kê

Nghị định 27/2019/NĐ-CP – Hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ

Nghị định 27/2019/NĐ-CP – Hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 27/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn […]

Thông tư 13/2019/TT-BTNMT Quy định lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tư 13/2019/TT-BTNMT Quy định lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 13/2019/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG […]

Luật Xây Dựng 50/2014/QH13

Luật Xây Dựng 50/2014/QH13

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 50/2014/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014   LUẬT XÂY DỰNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật xây dựng. Chương […]

Luật Đất Đai 45/2013/QH13

Luật Đất Đai 45/2013/QH13

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013   LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai, […]