author Hotline: 0963.286.779

So sánh các bảng liệt kê

Nghị định 27/2019/NĐ-CP – Hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ

Nghị định 27/2019/NĐ-CP – Hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 27/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn […]