author Hotline: 0963.286.779

So sánh các bảng liệt kê

550.0002.300/sq ft

Comfortable family home

1815 W Jetton Ave, Tampa, FL 33606

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 2760

Nhà mặt phố

Michelle Ramirez

5 năm trước

550.0002.300/sq ft

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 2760

Nhà mặt phố

5 năm trước

670.0006.500/sq ft

Luxury family home

671 Geneva Pl, Tampa, FL 33606

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Nhà mặt phố

Vincent Fuller

5 năm trước

670.0006.500/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Nhà mặt phố

5 năm trước

870.0008.500/sq ft

Luxury family home

3201 S Omar Ave, Tampa, FL 33629, USA

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 3m²: 3170

Nhà mặt phố

Samuel Palmer

5 năm trước

870.0008.500/sq ft

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 3m²: 3170

Nhà mặt phố

5 năm trước

459.0002.560/sq ft

Luxury home for sale

9400 E Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Nhà mặt phố

Samuel Palmer

5 năm trước

459.0002.560/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Nhà mặt phố

5 năm trước

890.0003.690/sq ft

Amazing home for family

1001 91st St, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 1450

Nhà mặt phố

Vincent Fuller

5 năm trước

890.0003.690/sq ft

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 1450

Nhà mặt phố

5 năm trước

758.0003.690/sq ft

Family home for sale

408 91st St, Surfside, FL 33154, Stati Uniti

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 2150

Nhà mặt phố

Samuel Palmer

5 năm trước

758.0003.690/sq ft

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 2150

Nhà mặt phố

5 năm trước

3.550.0002.560/sq ft

Gorgeous in green house

8535 Byron Ave, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 2m²: 5400

Nhà mặt phố

Michelle Ramirez

5 năm trước

3.550.0002.560/sq ft

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 2m²: 5400

Nhà mặt phố

5 năm trước