author Hotline: 0963.286.779

So sánh các bảng liệt kê

IDTitleContentDate
8430Nghị định 27/2019/NĐ-CP – Hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồCHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự …2019/09/112019-09-11 22:14:20Nghị định
8428Thông tư 13/2019/TT-BTNMT Quy định lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …2019/09/112019-09-11 22:10:47Thông tư
8401Luật Xây Dựng 50/2014/QH13QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự …2019/09/112019-09-11 03:31:18Văn bản luật
8396Luật Đất Đai 45/2013/QH13QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự …2019/09/112019-09-11 03:28:31Văn bản luật
8391Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND Quy định giá các loại đất Hà NộiỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA …2019/09/112019-09-11 03:19:55Văn bản luật